Jak zapewnić efektywną pracę rekuperatora? – programowanie i konserwacja

Jak zapewnić efektywną pracę rekuperatora? – programowanie i konserwacja

4 czerwca 2019 0 By Syneko

Rekuperatory mogą pracować zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym, gdzie to użytkownik decyduje o poszczególnych parametrach pracy rekuperatora na wyświetlaczu ściennym, bądź też za pośrednictwem internetu lub aplikacji, czyli telefonu, bądź tabletu. Możliwość regulacji pracy rekuperatora wpływa na komfort mieszkańców i energooszczędność. Warto zatem zastanowić się, co można zrobić, aby wymiennik ciepła zastosowany w centrali wentylacyjnej działał efektywnie.

Programowanie ręczne czy automatyczne – które wybrać?

Rekuperator do hali

W przypadku rekuperatorów umożliwiających sprawne działanie wentylacji mechanicznej mamy do czynienia z możliwością programowania ręcznego lub automatycznego. Nowoczesne rekuperatory posiadają nawet 7 wbudowanych trybów pracy, dzięki temu każdy użytkownik może wybrać taki, jaki mu odpowiada. Każdy producent tych urządzeń daje również możliwość samodzielnego ustawienia poszczególnych parametrów takich jak: wydajność wentylacji, temperatura powietrza wpuszczanego do pomieszczeń, regulacja pracą według czujnika wilgotności lub jakości powietrza, czy tryb pracy zależny od rytmu dnia mieszkańców. Wszystkie elementy ujęte są liczbowo i procentowo i można wpływać na nie za pomocą sterownika. Można zatem zapewnić lepsze wietrzenie, czy też uruchamiać odszranianie w zimie wtedy, kiedy jest to konieczne. Dzięki sterowaniu dystrybucją powietrza możemy skierować wentylację i wymianę powietrza w to miejsce, gdzie przez większość czasu przebywamy i zapewnić tam wyższe parametry wietrzenia pomieszczenia. Zatem po zapoznaniu się z możliwością rekuperatora można efektywnie korzystać z programów manualnych, zwłaszcza, że można ustawiać tryby dzienne, tygodniowe, a nawet miesięczne.

Najlepsze programy do sterowania rekuperatorem

Wśród programów do sterowania rekuperatorem można ustawić tryb pracy tego urządzenia w czasie nieobecności. Dzięki temu można ustawić wartości minimalne, które zapewniają wymianę powietrza i wydajną pracę urządzenia, a jednocześnie wpływają na niższe rachunki za energię elektryczną. Wszak ograniczanie przepływu energii do minimum w czasie, gdy nie przebywamy w domu jest naszym obowiązkiem, by nie przyczyniać się do wzrostu efektu cieplarnianego, korzystając z ekologicznych systemów ogrzewania i efektywnej wentylacji mechanicznej. Ciekawą kwestią jest występowanie w rekuperatorach sterowania w zależności od pracy zmianowej. Polega to na zwiększeniu efektywności pracy rekuperatora rano i wieczorem, a zmniejszeniu go od południa do godzin popołudniowych, kiedy przebywa się w pracy. Programy w rekuperatorze można ustawiać również w zależności od pory roku, regulując temperaturę nawiewanego powietrza i tryb korzystania z nagrzewnicy. Obok rekuperatora można zainstalować chłodnicę, która z nim współpracuje, dzięki temu przy określonej temperaturze zostaje wyłączony odzysk ciepła i zaczyna pracować chłodnica. Oczywiście temperatura przy której włącza się chłodnica również musi być ściśle określona, a o takie sprawy można zapytać montera instalacji.

Konserwacja urządzenia – jak często wymieniać filtry w rekuperatorze?

Rekuperator do produkcji

Wśród prac konserwacyjnych obok czyszczenia centrali wentylacyjnej, czerpni i wyrzutni, których należy dokonywać przynajmniej raz do roku, jest także wymiana filtrów cząstek stałych. Filtry zawsze znajdują się w rekuperatorze, mogą być również zastosowane dodatkowe filtry, które montowane są instalacji. W zależności od rodzaju filtra oraz ilości zanieczyszczeń znajdujących się w otoczeniu domu różny może być czas jego wymiany. Im dokładniejszy jest filtr, tym częstszej wymiany wymaga. Jeśli system sterowania sygnalizuje o konieczności wymiany filtra trzeba dokonać tego bez zbędnej zwłoki. Lekceważenie sygnałów o zapchaniu filtra prowadzi bowiem do zapchania kanałów wentylacji w których gromadzi się kurz, a tym samym spada efektywność rekuperacji. Brak wymiany filtrów powietrza w rekuperatorze w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Jak często dokonywać przeglądów rekuperatora?

System rekuperacji wymaga regularnych przeglądów, które powinny być dokonywane raz do roku najlepiej przez specjalistę, który zajmował się montażem systemu. Konieczne jest sprawdzenie działania elektroniki, a także czystości poszczególnych elementów systemu rekuperacji. Oczyszczanie i wymiana filtra zwykle wtedy są konieczne.

Zadbanie o właściwe działanie rekuperatora jest bardzo istotne. Dzięki temu można zapewnić wydajność pracy nawet na poziomie 95%, zatem odzyskiwanie większości ciepła z wywiewanego powietrza w przypadku najbardziej efektywnych systemów rekuperacji.