Rodzaje Paneli Słonecznych

Rodzaje Paneli Słonecznych

27 sierpnia 2018 0 By Syneko

Nasze słońce jest nie tylko prawdziwie niezawodnym i trwałym źródłem energii, ale także bardzo opłacalnym i wydajnym, jeśli wybrane typy paneli słonecznych i otoczenie są idealnie do siebie dopasowane. Takie obiecujące perspektywy rozwinęły się w branży, która włożyła wiele wysiłku w opracowanie skutecznych technik generowania, wykorzystywania i magazynowania energii słonecznej za pomocą różnych typów paneli słonecznych i przekształcania światła słonecznego w cenną energię elektryczną.

Kilkadziesiąt lat badań, prac i rozwoju doprowadziło do powstania szerokiej gamy paneli słonecznych dostępnych obecnie na rynku. Możliwe jest wykorzystanie energii słonecznej i przekształcenie jej w elektryczność lub ciepło za pomocą odpowiednio technologii PV (fotowoltaicznej) lub ST (energia słoneczna).

Fotowoltaiczny panel słoneczny (PV)

PV przekształca światło słoneczne w energię elektryczną za pomocą materiału półprzewodnikowego (zwykle krzemu). Kiedy światło uderza w komórkę, część jest absorbowana w materiale półprzewodnikowym, odpychając elektrony i pozwalając im płynąć. Powoduje to wytwarzanie prądu elektrycznego, a więc wytwarzanie energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne pochłaniają głównie widzialną część spektrum światła.

Panele fotowoltaiczne są zwykle podłączone do falownika w celu konwersji z DC (prąd stały) na prąd zmienny (prąd zmienny), a następnie energia elektryczna jest podawana do sieci energetycznej.

Panele fotowoltaiczne mogą również bezpośrednio obsługiwać urządzenia z zasilaniem prądem stałym, takie jak kalkulatory zasilane energią słoneczną lub światła. Elektryczność prądu stałego można również przechowywać w akumulatorach

Solarny panel słoneczny (ST)

Panele słoneczne są określane różnymi nazwami, takimi jak słoneczna nagrzewnica wody, panel słoneczny z ciepłą wodą, panel solarny. Wszystkie te terminy opisują to samo ogólne urządzenie.

Słoneczne podgrzewacze wody działają przez pochłanianie światła słonecznego i przekształcanie go w ciepło użytkowe. Prostą analogią jest myślenie o ciemnym obiekcie w letnim słońcu. Z czasem może stać się bardzo gorący po pochłonięciu światła słonecznego. Podgrzewacze wody solarnej działają w ten sam sposób, używając materiałów zaprojektowanych specjalnie w celu zmaksymalizowania wydajności tej absorpcji. Wysokiej jakości powłoki absorbujące,  są w stanie absorbować do 95% energii w świetle słonecznym w całym zakresie widmowym (PV absorbuje tylko część widma).

Słoneczne podgrzewacze wody mogą osiągnąć wydajność, która jest konsekwentnie ponad czterokrotnie wyższa niż w przypadku paneli fotowoltaicznych dla danej powierzchni apertury.

ST & PV współpracują ze sobą

ST i PV nie powinny być postrzegane jako konkurencyjne technologie lub produkty, ponieważ spełniają różne funkcje i jak pokazano poniżej mogą być instalowane razem w celu zapewnienia dobrze zbalansowanego systemu wykorzystującego energię słoneczną. Energię elektryczną można wykorzystać do prawie każdej aplikacji, a więc jest uniwersalnym źródłem energii. Ciepło jest wymagane w przypadku ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń, które stanowią duży procent całkowitego zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego.

System, który zawiera system solarny z systemem PV o niewielkich rozmiarach, jest świetnym rozwiązaniem.

Artykuł napisany przy współpracy z firmą STG z Poznania.