Gaśnice dla domu i przemysłu

Gaśnice dla domu i przemysłu

28 listopada 2018 0 By Syneko

Zabezpieczenia przeciwpożarowe stanowią elementarne zagadnienia w zakresie planowania ochrony przed wystąpieniem zagrożenia pożarem. Odnoszą się one do domów mieszkalnych, wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych. Gdzie przy obiektach przemysłowych i użytkowych obowiązek zabezpieczeń przeciwpożarowych regulują przepisy BHP.

Artykuł partnera

Zabezpieczenia przeciwpożarowe stanowią elementarne zagadnienia w zakresie planowania ochrony przed wystąpieniem zagrożenia pożarem. Odnoszą się one do domów mieszkalnych, wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych. Gdzie przy obiektach przemysłowych i użytkowych obowiązek zabezpieczeń przeciwpożarowych regulują przepisy BHP. Określają one między innymi powinność posiadania gaśnic, które składają się na podstawowe wyposażenie przeciwpożarowe – mówi specjalista z https://www.egsystem-sklep.pl/.

Gaśnice – tak samo ważne w domu, jak i w przemyśle

Gaśnica składa się na podręczny sprzęt gaśniczy, niezbędny podczas pojawienia się pożaru. Prewencyjny środek zabezpieczający, który powinien znaleźć się w każdej przestrzeni. Najbardziej dostępne i łatwe w użyciu urządzenie wspomagające walkę z pożarem. Gaśnice przeznaczone do użytku domowego lub samochodowego mają niewielkie rozmiary i są lekkie. Często też charakteryzują się estetycznym wyglądem, jednak najważniejsze są ich właściwości, odpowiadające na zagrożenia występujące w domu. O rodzaju gaśnicy przemysłowej decyduje charakter obiektu. Inaczej mówiąc wszystko zostaje uzależnione od tego, jakie materiały znajdują się w otoczeniu. Przepisy BHP dokładnie określają rodzaj gaśnic, oznaczenia oraz miejsce, w którym powinny się znajdować.

Klasyfikacja gaśnic – jak odczytać oznaczenia na opakowaniach?

Podręczny sprzęt gaśniczy, jaki stanowi gaśnica posiada specjalne oznaczenia. To one wskazują, jaki środek gaśniczy najlepiej zastosować. Oznaczenia stosowane na gaśnicach określają między innymi rodzaj zawartego w ich wnętrzu środka. Tu mamy do czynienia z gaśnicą P- proszkową, S- śniegową, WP- wodno-pianową oraz W – wodną, zastąpioną obecnie pianową. Innym rodzajem klasyfikacji gaśnic jest ich podział na grupy pożarowe. Grupa pożarowa wskazuje rodzaj materiału, do którego stosuje się określoną gaśnicę. Grupa A – ciała stałe, B – ciecze, C – gazy, D – metale.

Ratowanie życia i zdrowia jest niezwykle ważne. Zabezpieczenie się w doraźne środki stanowiące ochronę w sytuacji zagrożenia musi stać się priorytetem w planowaniu wyposażenia każdego domu oraz obiektu użyteczności publicznej.